Certifikace a členství

ARGUS, spol. s r.o. si za hlavní cíl svého podnikání vytyčila poskytování bezpečnostních služeb v souladu se zákony ČR. Prostředkem k tomuto cíli bylo a je vytváření takových vnitřních norem řízení společnosti, které poskytnou našim zákazníkům důvěryhodné, transparentní, vysoce odborné a kvalitní služby v souladu s jejich požadavky na ochranu jejich zájmů.

Za tím účelem jsou postupně ve společnosti zaváděny systémy řízení managementu jakosti podle mezinárodně platných norem ISO. Prvním certifikátem uděleným externím auditem bylo v roce 2003 získání osvědčení o splnění požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2001, který je každoročně úspěšně obhajován. V roce 2009 byla tato norma rozšířena o osvědčení o managementu systému enviromentální ochrany uplatňovaný organizací v souladu s ISO 14001:2004 a o osvědčení o managementu systému ochrany informací uplatňovaný organizací v souladu s ISO 27001:2005.

ARGUS, spol. s r.o. je od roku 2011 také držitelem Osvědčení podnikatele vydaného Národním bezpečnostním úřadem České republiky dle § 121 zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Na základě tohoto osvědčení má společnost podle § 20 odst. 1 zák. č. 412/2005 Sb., přístup k utajovaným informacím stupně utajení TAJNÉ.

Od roku 2008 je společnost členem Asociace soukromých bezpečnostních služeb, o.s., sdružení, které vedle zvyšování profesní úrovně v poskytování privátních bezpečnostních služeb v České republice a zajištění potřeb podnikatelů působících v této sféře, se zaměřuje zejména na spoluúčast při tvorbě a hodnocení účelnosti právních a technických norem v oblasti ochrany majetku a osob, jakož i jejich dodržování všemi členskými subjekty Asociace.

Od roku 1998 je ARGUS, spol. s r.o. rovněž členem Hospodářské komory České republiky.

vytvořila společnost DIS MEDIA, s. r. o.