Cíle společnosti

Cílem společnosti ARGUS, spol. s r.o. je nabízet komplexní bezpečnostní služby dle specifických podmínek a požadavků jednotlivých zákazníků. Proto se při řešení bezpečnostních otázek souvisejících s požadavky zákazníka na ostrahu a ochranu majetku a osob zaměřujeme na řešení všech problémů souvisejících s bezpečnostními riziky daných objektů nebo osob spočívající v:

  • provedení bezpečnostní analýzy s vyhodnocením všech bezpečnostních rizik;
  • předložení řešení z hlediska fyzického a technického řešení problémů;
  • návrhu zabezpečení ostrahy a ochrany majetku a osob z hlediska okamžitého a dlouhodobého včetně vyjádření nákladů a jejich pokrytí vyjádřené smluvním vztahem;
  • návrhu spolupráce při řešení bezpečnostní problematiky

Tyto cíle předpokládá společnost ARGUS, spol. s r.o. dosahovat:

  • trvalým zkvalitňováním výběru a přípravy vlastních zaměstnanců pro výkon ostrahy
  • zvyšováním odborných předpokladů managementu společnosti
  • prohlubováním plánovací, kontrolní a řídící činnosti všech stupňů společnosti včetně spolupráce se zákazníkem v této oblasti
  • pravidelné měsíčním hodnocení úrovně poskytovaných služeb se zákazníkem

Hlavním cílem společnosti ARGUS, spol. s r.o. je fungování stabilně se rozvíjející společnosti v oblasti poskytování bezpečnostních služeb s rostoucí mírou spokojenosti našich zákazníků s našimi službami a možností podílet se na stále širší a komplexnější nabídce služeb. Prohlubování dobrého jména společnosti ARGUS, spol. s r.o. i jména všech našich zákazníků.

Společnost ARGUS, spol. s r.o. je stabilní, finančně silná společnost poskytující svým klientům jistotu podnikání a obchodní spolupráce. Ve vztahu ke svým zaměstnancům zaručuje všechny mzdové a sociální náležitosti vyplývající ze Zákoníku práce, perspektivu zaměstnání včetně zaměstnaneckých benefitů.

vytvořila společnost DIS MEDIA, s. r. o.