Pojištění

ARGUS, spol. s r.o., je pojištěna v případě fyzické ostrahy a ochrany majetku a osob u ČSOB Pojišťovny, a.s., člena holdingu ČSOB, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, 532 18 Pardubice pro území České republiky na odpovědnost za škodu z činnosti a ze vztahu s limitem pojistného plnění ve výši 100.000.000,- Kč při spoluúčasti 200.000,- Kč, a za věci převzaté a v užívání s limitem pojistného plnění ve výši 3.000.000,- Kč při spoluúčasti 10.000,- Kč.

ARGUS, spol. s r.o., je pojištěna v případě přepraveného nákladu u ČSOB Pojišťovny, a.s., člena holdingu ČSOB, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, 532 18 Pardubice pro území České republiky na pojištění přepravovaného nákladu s limitem pojistného plnění ve výši 10.000.000,- Kč při spoluúčasti 5% z pojistného plnění, minimálně 5.000,- Kč.

vytvořila společnost DIS MEDIA, s. r. o.